lördag 27 augusti 2011

Inköp BlackPearl

Den 22 augusti beslöt jag att återköpa de BlackPearl-aktier jag sålt tidigare. Kursen hade dock stigit och jag köpte
  • 668 BlackPearl-aktier á 30,4 kr.
Anledningen till återköpet var att jag numera anser att man inte ska försöka spekulera på detta vis, utan mer aktier ska tillföras genom nytt kapital. Ett, förvissa relativt billigt, misstag från min sida, som jag givetvis tänker dra lärdom av.

Portföljen ser ut som följer.
  • BlackPearl, 1340 aktier med GAV-kursen 34,05 kr,
  • Hennes & Mauritz, 217 aktier med GAV-kursen 209,3 kr.

fredag 19 augusti 2011

Portföljuppdatering

Jag gjorde precis tvärt emot vad jag skrev igår. Jag har sålt


  • 700 BlackPearl Resources-aktier á 21,9 kr.

Anledningen till att försäljningen är att jag tror att vi är påväg att leta oss ännu lite längre nedåt. Jag vill inte missa den "rea", varför jag var tvungen att fiska loss lite kapital. Vi får se hur det hela faller ut.


Portföljen ser efter försäljningen ut som följer.  • BlackPearl Resources, 672 aktier till ett snittpris på 37,6 kr, samt


  • Hennes & Mauritz, 217 aktier till ett snittpris på 209,3 kr.

Beroende på hur utvecklingen ter sig kommer jag att fylla på i någon av dessa positioner, alternativt ligga likvid om börsen skulle vända uppåt (vilket jag inte tror, inte ännu åtminstone).


Jag kommer att resonera kring mitt innehav i BlackPearl Resources i ett senare inlägg, eftersom det starkt strider mot min investeringsfilosofi (vilken jag också planerar att publicera inom kort).


Hur gör ni i orostider?


torsdag 18 augusti 2011

Häpnadsväckande

Idag erfor jag, och säkerligen många med mig, det enskilt största raset i min (korta) investerarkarriär. Stockholmsbörsens breda index föll med cirka 6.2 % och värdet på min portfölj sjönk med mer än 7.3 %. Fullkomligt sanslöst och utan någon som helst fundamental förankring.

Mina känslor? Jag sitter kvar. Känner ingen panik över att äga aktier i detta klimat, snarare tvärtom. Hade jag haft likvida medel hade jag börjat lägga ordrar för köp allteftersom kurserna letar sig nedåt. Vilket underbart köpläge för den långsiktiga! När bolag som H & M börjar nå kurser motsvarande en direktavkastning om 5-6 % är det svårt att hålla i kepsen.

En (presumtiv) möjlighet att få loss likvida medel skulle vara att sälja av aktieinnehavet och hoppas på att kunna köpa aktierna åter vid ännu lägre kurser. Ingen vet dock var vi är på väg och jag sitter därför still (än så länge).

Hur skulle några felexekverade säljordrar förändra fundamentala delar av enskilda (starka) bolag så att detta motiverar den nedgång vi sett idag?

måndag 15 augusti 2011

Djupare inlägg angående studielånet

Som jag tidigare nämnde är jag studielåntagare och till hösten kommer lånedelen, men även, till viss del, bidragsdelen, att höjas.

Utbetalningarna från CSN kommer att gå från 8 140 kr för att till hösten att landa på totalt 8 676 kr per månad. Bidraget höjs från 2 696 kr till 2 720 kr, vilket motsvarar blygsamma 24 kr. Lånedelen höjs från 5 444 kr till 5 956 kr per månad, dvs. 512 kr. Sammantaget kommer min "inkomst" att öka med 536 kr per månad.

Eftersom jag klarade av att spara 1 000 kr per månad föregående två terminer med en "inkomst" på 8 140 kr och ändå "leva studentliv" ser jag inget som hindrar mig från att öka sparandet till 1 500 kr per månad. Jag kommer ändå att ha 36 kr mer över varje månad jämfört med föregående läsår.

Det känns aningen ambivalent att kunna öka sitt sparande; det ger energi åt snöbollen benämnd ränta-på-ränta. Men i mitt fall ger det även energi åt andra hållet; min skuldsättning ökar och även detta lån är räntebärande.

Jag har övervägt för- och nackdelarna med att ta studielån och kommit fram till att jag kommer att ha förbrukat alla mina tillgångar om jag väljer att inte ta studielån fram till examen, och därmed stå utan några som helst tillgångar vid mitt första arbete, dock skuldfri. Å andra sidan vill jag förvalta ett kapitalsumma under studietiden, och eftersom studielånet är väldigt förmånligt för tillfället. I år är räntesatsen 1,9 %, en siffra jag inte tror kommer att stiga nämnvärt kommande år. Jag har därmed beslutat att fortsätta ta studielån.

fredag 12 augusti 2011

Förmögenhetsfördelning

För tillfället är jag 0 % likvid. 97 % av min förmögenhet finns i aktier och resterande 3 % finns i en kapitalförsäkring. Denna fördelning är något sned och jag vill förändra den. Min tanke är att 75 % av mitt arbetande kapital (dvs. det som är investerat) ska vara i aktier och resterande 25 % ska ränteplaceras genom kapitalförsäkringen.

Fördelningen ser jag som logisk med tanke på min ålder och placeringshorisont. Jag ska investera i åtminstone 40 år till och med tiden kommer ränteandelen av min arbetande förmögenhet att ökas, men det är länge dit.

Omviktningen kommer att ske dels genom aktieförsäjlningar samt dels genom att färskt kapital skjuts till. Jag har inte våldsamt bråttom att nå denna fördelning, utan omviktningen kommer att ske succesivt när läge uppstår.

Jag har inte något behov av att ligga si och så många procent likvid, utan jag kommer att skjuta till nytt kapital till depån allt eftersom och försöka hålla mig likvid till dess att det kommer större nedgångar alternativt att köpläge i enskilda aktier uppkommer. I den kraftiga nedgång som varit önskar jag att jag varit mer likvid. Nu inser jag att man ska bygga upp en "buffert" för aktieköp under bra tider för att sedan kunna fynda i nedgångar.

Min situation

Innan mitt skrivande fortskrider känner jag att en liten presentation av mig själv och min (ekonomiska) situation förtjänar en presentation.

För det första kan jag förtälja att jag är heltidsstuderande. För det andra att jag tar studielån. Detta innebär att mitt sparutrymme är begränsat, men inte eliminerat. Föregående två terminer lyckades jag undvara 1 000 kr i månaden, vilket utgjorde cirka 12 % av min "inkomst". Fördelningen av sparandet såg ut som följer. 40/40/20 - Aktiedepå, Avanza Zero, Kapitalförsäkring. Framtida fördelning kommer att se annorlunda ut. Hur denna nya fördelningen kommer att gestalta sig kommer jag att presentera i ett separat inlägg.

Lånedelen av studiemedlet kommer att höjas kommande hösttermin, vilket inte innebär något annat än att jag helt enkelt kommer att bli högre skuldsatt vid examen. Eftersom jag klarade mig på den summa som utbetalades förra höst- och vårtermin är jag motståndare till detta, men eftersom det inte är möjligt att ansöka om en viss summa att låna, kommer jag fortsättningsvis att låna 100 %. Man kan förvisso ansöka om antalet veckor man önskar med studiemedel, men jag vet själv att "extraordinära" utgifter förekom nästan varje månad, vilket medförde att 100 %-ig belåning krävdes för att inte behöva nagga av sparkapitalet.

Jag har alltså en "inkomst" varje månad, men den är som sagt minimal och jag sparar det jag mäktar med. För närvarande befinner jag mig på hemmaort och har arbetat och arbetar fortfarande hos en av de större aktörerna i svenskt bankväsende. Större delen av det kapital som detta arbete inbringar kommer att gå till sparande.

Jag har även funderat på vad som är bäst rent affärsmässigt: att använda mitt sparade kapital för att klara studentlivets utgifter, vilket skulle eliminera, eller åtminstone kraftigt reducera, mina möjligheter till ett aktivt sparande eller att bygga på mitt sparande och fortsätta ta studielån. Jag måste erkänna att det känns paradoxalt att låna pengar för att kunna spara, men innan jag gjort någon riktig uträkning på det hela, vilket jag planerar att göra inom kort, så känner jag spontant att jag vill fortsätta spara och på så sätt hålla mig aktiv i mitt investerande. Träning ger färdighet och att vara "utanför" sparmarknaden under kvarvarande studieår känns för dyrbart för att missa. Jag vill kunna investera, göra misstag och utvecklas. Som sagt, fram till dess att en utförlig beräkning av vad som kan vara det förmånligaste alternativet, kommer jag att ta studielån.

Härnäst följer ett inlägg om mina långsiktiga, kvasilångsiktiga och kortsiktiga mål med mitt sparande samt ett om min framtida sparkapitalfördelning.